Liên kết site

Hiện nay, rất nhiều cơ sở sản xuất vừa và nhỏ nằm xen lẫn khu dân cư. Do đó, vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe và sinh hoạt nhân dân đang là vấn đề nan giải của Thành phố chúng ta. Trước mắt, Thành phố không thể di dời tất cả các cơ sở ô nhiễm vào các khu công nghiệp. Mặt khác cũng không thể cùng một lúc đóng cửa các cơ sở này. Vậy biện pháp nào để có thể giải quyết tình thế này, vừa có thể đảm bảo sản xuất, vừa có thể giải quyết một phần vấn đề ô nhiễm môi trường.

Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung các dự án phát triển

Tác giả: TT KHOA HỌC TỰ NHIÊN VỤ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA CỤC MÔI TRƯỜNG, BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG - Đã xem: 1730 - Đã tải về: 1324

ĐGTĐMT LÀ MỘT QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU NHẰM NHẬN DẠNG, DỰ BÁO VÀ PHÂN TÍCH NHỮNG TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG CỦA MỘT DỰ ÁN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CẦN THIẾT ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH. ĐGTĐMT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÒNG NGỪA VÀ LÀM GIẢM THIỂU NHỮNG TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC, PHÁT HUY CÁC TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC VÀ ĐỒNG THỜI HỖ TRỢ CHO VIỆC SỬ DỤNG HỢP LÝ TIỀM NĂNG TÀI NGUYÊN VÀ QUA ĐÓ LÀM TĂNG TỐI ĐA LỢI ÍCH CỦA CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃHỘI GÓP PHẦN VÀO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA MỘT QUỐC GIA.

 


Tra cứu nhanh

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhiều nhất về website virotech ?

Nội dung về môi trường thường xuyên cập nhật

Cơ hội trở thành thành viên của Virotech

Giao diện của website

Tất cả các ý kiến trên