Liên kết site

Sổ tay Hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp - T1

Hiện nay, rất nhiều cơ sở sản xuất vừa và nhỏ nằm xen lẫn khu dân cư. Do đó, vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe và sinh hoạt nhân dân đang là vấn đề nan giải của Thành phố chúng ta. Trước mắt, Thành phố không thể di dời tất cả các cơ sở ô nhiễm vào các khu công nghiệp. Mặt khác cũng không thể cùng một lúc đóng cửa các cơ sở này. Vậy biện pháp nào để có thể giải quyết tình thế này, vừa có thể đảm bảo sản xuất, vừa có thể giải quyết một phần vấn đề ô nhiễm môi trường.

Gửi lên: 06/05/2011 15:15 Đã xem 852 Đã tải về 379

Sổ tay Hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp - T10

rong sản xuất công nghiệp cũng như trong các hoạt động giao thông, dịch vụ tại TP Hồ Chí Minh có nhiều khâu phát sinh tiếng ồn và rung (chấn động). Trong công nghiệp các ngành có mức ồn cao gồm có: Cơ khí, dệt, chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, đông lạnh, nước đá… với mức ồn phổ biến trong khoảng từ 70 - 100 dB.

Gửi lên: 06/05/2011 15:12 Đã xem 808 Đã tải về 321

Sổ tay Hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp - T9

Nguồn nguyên liệu chủ yếu của các cơ sở TTCN là các loại giấy phế thải, đây là nguồn nguyên liệu giấy thứ cấp, rẻ tiền, vừa có ý nghĩa kinh tế vừa có lợi về mặt môi trường. Tận dụng lại một tấn giấy phế thải để làm giấy có thể tiết kiệm được 3-4m3 gỗ tròn, 400kg xút, 512 kwh điện, 470 m3 nước, và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do không có nước thải dịch đen.

Gửi lên: 06/05/2011 15:10 Đã xem 989 Đã tải về 368

Sổ tay Hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp - T8

Mạ điện là một ngành có mức độ gây ô nhiễm môi trường cao bởi các tác nhân chính sau : hơi hóa chất độc hại, nước thải có pH thay đổi thấp và cao và chứa nhiều các ion kim loại nặng dễ gây cho con người những căn bệnh hiểm nghèo.

Gửi lên: 06/05/2011 15:00 Đã xem 2170 Đã tải về 1130

Sổ tay Hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp - T7

Chế biến thực phẩm ở quy mô tiểu thủ công nghiệp là một ngành phát triển rất mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công nghệ chế biến của ngành ngày càng được nâng cấp cải tiến, sản phẩm tạo ra với chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu, tuy nhiên chưa chú trọng đúng mức vấn đề môi trường. Hầu hết các cơ sở chưa có khâu xử lý ô nhiễm, các chất thải xả ra trực tiếp gây ô nhiễm môi trường Thành phố ở mức báo động.

Gửi lên: 06/05/2011 14:55 Đã xem 878 Đã tải về 326

Sổ tay Hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp - T5

Trong những năm qua tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị tổng sản lượng công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt mức 14% năm, trong đó sản xuất kim loại đạt khá cao là 26% năm, do vậy sự tồn tại và phát triển của ngành nấu đúc kim loại có ý nghĩa lớn. Tuy nhiên, nấu đúc kim loại là ngành có tải lượng ô nhiễm rất cao, đặc biệt là thải ra nhiều khói, bụi; việc khắc phục các tác nhân gây ô nhiễm trên nhằm bảo đảm điều kiện làm việc cho người lao động và bảo vệ môi trường chung là cần thiết cho sự phát triển bền vững.

Gửi lên: 06/05/2011 14:39 Đã xem 834 Đã tải về 307

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - TẬP 4: XỬ LÝ Ô NHIỄM NGÀNH TẨY NHUỘM

Cùng với sự phát triển của xã hội, ngành công nghiệp tẩy ở Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. Phát triển ngành tẩy nhuộm nhằm giải quyết công ăn việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân. Tuy nhiên công nghiệp tẩy nhuộm thải ra một lượng lớn chất thải gây ô nhiễm môi trường.

Gửi lên: 05/05/2011 18:09 Đã xem 1050 Đã tải về 442

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - TẬP 3: XL ON NGÀNH THUỘC DA

Thuộc da là ngành công nghiệp bao gồm các qúa trình hóa lý phức tạp, đa dạng , sử dụng nguồn nguyên liệu sống, hóa chất gồm cả hữu cơ, vô cơ, chất tổng hợp, chất tự nhiên. Ngành thuộc da tiêu thụ một lượng nước rất lớn từ 80– 100 m3/tấn da tươi. Ngoài ô nhiễm hữu cơ, cặn lơ lững nước thải thuộc da còn chứa kim loại nặng, độ kiềm và hàm lượng muối cao; nếu nước thải này không xử lý, xả thẳng vào nguồn tiếp nhận có khả năng gây ô nhiễm trầm trọng môi trường.

Gửi lên: 27/04/2011 09:10 Đã xem 967 Đã tải về 321

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - TẬP 2: XỬ LÝ KHÓI THẢI LÒ HƠI

Lò hơi có thể được cấp nhiệt từ nhiều nguồn khác nhau. Ơ các lò hơi công suất nhỏ thường cấp nhiệt bằng điện, một số lò hiện đại dùng nhiên liệu là khí đốt hóa lỏng (gas-LPG) kèm theo là hệ thống điều chỉnh tự động, với các lò hơi “sạch” như trên thường không có vần đề về mặt khói bụi thải. Tuy nhiên, thường gặp trong các cơ sở tiểu thủ công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh là các lò hơi dùng nhiên liệu đốt lò chính là gỗ củi, than đá hoặc dầu F.O, các sản phẩm cháy do việc đốt các nhiên liệu trên thải vào không khí thường là nguyên nhân dẫn đến các khiếu nại về mặt môi trường.

Gửi lên: 25/04/2011 09:43 Đã xem 3085 Đã tải về 2905
 


Tra cứu nhanh