Liên kết site

Đánh giá nhanh ô nhiễm - WHO

Gửi lên: 07/05/2011 09:51 Đã xem 768 Đã tải về 153

Bài giảng Độc học Môi trường

Ngoại trừ các tác dụng độc cục bộ tại vùng tiếp xúc, một chất độc chỉ có thể gây ra thương tổn cho sinh vật khi nó được hấp thụ qua da, đường tiêu hóa, hô hấp, … và cuối cùng được tích tụ tại tế bào sinh vật. Tại nơi này, các chất độc gây ra các phản ứng sinh hóa hay làm thay đổi các phản ứng sinh hóa trong tế bào, làm cho một số hoạt động sinh lý tế bào thay đổi, dẫn đến sự ảnh hưởng lên toàn bộ cơ thể sinh vật.

Gửi lên: 07/05/2011 08:34 Đã xem 1085 Đã tải về 298

Bài giảng thực hành về CDM

Gửi lên: 06/05/2011 15:29 Đã xem 1064 Đã tải về 172

Bài giảng Kinh tế môi trường

Gửi lên: 05/05/2011 18:01 Đã xem 720 Đã tải về 280
 


Tra cứu nhanh