CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Chủ nhật - 13/03/2011 21:33
Công ty CP CN môi trường Miền Trung hoạt động trên các lĩnh vực: - Thiết kế; thi công xây dựng và lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật môi trường: cấp thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, xử lý nước cấp sinh hoạt, xử lý khí thải. - Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); báo cáo giám sát môi trường; hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải; hồ sơ xả thải. - Thiết kế, chế tạo các thiết bị xử lý môi trường. - Lập dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ; bảo trì bảo dưỡng cho các công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải cho các nhà đầu tư. - Cung cấp các loại hóa chất công nghiệp; hóa chất và thiết bị phòng thí nghiệm.

I. XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Thiết kế, thi công xử lý nước cấp là một loại hình hoạt động trong lĩnh vực nước sạch nhằm cấp nước cho sinh hoạt và hoạt động của công nghiệp như:

-                   Chế biến thực phẩm, nước giải khác, nước đá, nước tinh khiết đóng chai, nước nồi hơi, …

-                   Xử lý nước cấp sinh họat, nước uống trực tiếp cho các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư, bệnh viện, trường học, ….

-                   Xử lý các loại nước nhiễm: Fe, NO3-, mặn, NH3, Mn, H2S, SO42-, PO43-, SS, vi sinh, …

 

II. XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Với bề dày đội ngũ nhân viên đã hoạt động trong lĩnh vực môi trường trong thời gian qua, chúng tôi đã thành công trong việc thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp với chi phí đầu tư – vận hành thấp, công nghệ hợp lý cho từng nghành nghề trong các lĩnh vực như sau:

+       Nước thải sinh hoạt như: bệnh viện, nhà hàng khách sạn, khu du lịch, khu dân cư, …

+       Nước thải công nghiệp của các nhà máy, xí nghiệp:

-    Ngành lâm sản: nước thải luộc gỗ, nước thải rỉ dăm gỗ, …

-    Nước thải công nghiệp giấy, bao bì.

-    Nước thải trong ngành in, dệt nhuộm, xi mạ.

-    Nước thải trong chế biến thủy sản.

-    Nước thải trong các ngành chế biến thực phẩm, hóa mỹ phẩm.

-    Nước thải tập trung của các Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp, …

 

III. XỬ LÝ KHÍ THẢI

Tư vấn thiết kế, lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải từ các ngành công nghiệp như sau:

-   Xử lý khí thải từ các hệ thống sấy trong các nhà máy xí nghiệp chế biến lâm sản.

-   Xử lý khí thải từ các nồi hơi, lò đốt dầu FO, củi, than đá, …

-   Xử lý khí thải dạng dung môi hữu cơ phân tán ra môi trường xung quanh

IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) VÀ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

       Đây là một hoạt động đầy tiềm năng để khai thác vì nó cần cho hầu hết tất cả cho các dự án đầu tư, cũng là một thế mạnh của VIROTECH. Trong thời gian qua,  chúng tôi đã tham gia thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường của nhiều dự án đầu tư trọng điểm trong tỉnh Bình Định được đánh giá cao. Bao gồm các dự án Thủy điện, Phong điện, nhà máy thép, khai thác khoáng sản, khu du lịch, …

 

V. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

          -        Tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược.

          -        Lập báo cáo giám sát môi trường hiện trạng.

-        Lập báo cáo quan trắc môi trường cho các nhà máy, xí nghiệp, các công trình đang hoạt động.

          -        Lập cam kết bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư.

          -        Lập báo cáo xả thải cho các hệ thống xử lý.

          -        Lập báo cáo xin phép khai thác nước dưới đất.

          -        Tiến hành lấy mẫu môi trường theo yêu cầu của khách hàng.

 

VI. HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ KINH DOANH.

          Các hoạt động mua bán phục vụ cho ngành môi trường như:

-    Thiết bị xử lý môi trường.

-       Thiết bị phục vụ phòng thí nghiệm.

-                   Các loại hóa chất: hóa chất thí nghiệm và công nghiệp, chế phẩm sinh học.

I. XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Thiết kế, thi công xử lý nước cấp là một loại hình hoạt động trong lĩnh vực nước sạch nhằm cấp nước cho sinh hoạt và hoạt động của công nghiệp như:

-                   Chế biến thực phẩm, nước giải khác, nước đá, nước tinh khiết đóng chai, nước nồi hơi, …

-                   Xử lý nước cấp sinh họat, nước uống trực tiếp cho các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư, bệnh viện, trường học, ….

-                   Xử lý các loại nước nhiễm: Fe, NO3-, mặn, NH3, Mn, H2S, SO42-, PO43-, SS, vi sinh, …

 

II. XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Với bề dày đội ngũ nhân viên đã hoạt động trong lĩnh vực môi trường trong thời gian qua, chúng tôi đã thành công trong việc thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp với chi phí đầu tư – vận hành thấp, công nghệ hợp lý cho từng nghành nghề trong các lĩnh vực như sau:

+       Nước thải sinh hoạt như: bệnh viện, nhà hàng khách sạn, khu du lịch, khu dân cư, …

+       Nước thải công nghiệp của các nhà máy, xí nghiệp:

-    Ngành lâm sản: nước thải luộc gỗ, nước thải rỉ dăm gỗ, …

-    Nước thải công nghiệp giấy, bao bì.

-    Nước thải trong ngành in, dệt nhuộm, xi mạ.

-    Nước thải trong chế biến thủy sản.

-    Nước thải trong các ngành chế biến thực phẩm, hóa mỹ phẩm.

-    Nước thải tập trung của các Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp, …

 

III. XỬ LÝ KHÍ THẢI

Tư vấn thiết kế, lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải từ các ngành công nghiệp như sau:

-                   Xử lý khí thải từ các hệ thống sấy trong các nhà máy xí nghiệp chế biến lâm sản.

-                   Xử lý khí thải từ các nồi hơi, lò đốt dầu FO, củi, than đá, …

-                   Xử lý khí thải dạng dung môi hữu cơ phân tán ra môi trường xung quanh

IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) VÀ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

       Đây là một hoạt động đầy tiềm năng để khai thác vì nó cần cho hầu hết tất cả cho các dự án đầu tư, cũng là một thế mạnh của VIROTECH. Trong thời gian qua,  chúng tôi đã tham gia thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường của nhiều dự án đầu tư trọng điểm trong tỉnh Bình Định được đánh giá cao. Bao gồm các dự án Thủy điện, Phong điện, nhà máy thép, khai thác khoáng sản, khu du lịch, …

 

V. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

          -        Tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược.

          -        Lập báo cáo giám sát môi trường hiện trạng.

-        Lập báo cáo quan trắc môi trường cho các nhà máy, xí nghiệp, các công trình đang hoạt động.

          -        Lập cam kết bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư.

          -        Lập báo cáo xả thải cho các hệ thống xử lý.

          -        Lập báo cáo xin phép khai thác nước dưới đất.

          -        Tiến hành lấy mẫu môi trường theo yêu cầu của khách hàng.

 

VI. HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ KINH DOANH.

          Các hoạt động mua bán phục vụ cho ngành môi trường như:

-                   Thiết bị xử lý môi trường.

-                   Thiết bị phục vụ phòng thí nghiệm.

-                   Các loại hóa chất: hóa chất thí nghiệm và công nghiệp, chế phẩm sinh học.

Những tin cũ hơn

 


Tra cứu nhanh

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhiều nhất về website virotech ?

Nội dung về môi trường thường xuyên cập nhật

Cơ hội trở thành thành viên của Virotech

Giao diện của website

Tất cả các ý kiến trên